Zamena Spratne Table

Почетна » Zamena Spratne Table

Zamena spratne table, izrada nove elektroinstalacije su deo usluga koje pružamo fizičkim i pravnim licima. Električar nudi povoljne cene svojih usluga prilikom hitne imtervencije kao i za popravke kavrova za koje dolazimo isti dan. Ukoliko Vam je potrebna brza i kavalitetna zamena spratne table možete nas pozvati svakoga dana tokom godine.

Zamena spratne table- Usluga

Ekelektroinstalaterski radovi nisu nimalo jednostavni. Rad sa strujom i instalacijama zahteva obučenog i odgovornog električara. Loše postavljene elektro istalacije mogu napraviti kvarove na električnim uredjajima i dovesti do većih havarija. Naročito je nezgodno kada kvar nastane na tabli sa osiguračima. Tada dolazi do nestanka struje u pojedinim prostorijama i prekida rada električnih uredjaja koji se nalaze u njima. Ako je tabla sa topljivim osiguračima koji nisu adekvatno rasterećeni ovaj problem može nastajati često. Tada preporučujemo da se radi zamena spratne table i postavljanje automastkih osigurača u njih. Automatski osigurači su bezbedniji, manje se greju i lako se mogu vratiti u rad bez dolaska električara kada dodje do njihovog iskakanja. Ako Vam je potreban iskusan i kvalifikovan električar koji će pre svega bezbedno i kvalitetno uraditi zamenu table sa osiguračima možete nas angažovati. Svima je prioritet bezbednost kao i povoljna cena elektroinstalacije pa iz tog razloga smo mi pravo rešenje za vas.

Ugradnja spratne table

Pre nego što se izvrši ugradnaj spratne table treba uraditi proveru instalacija kao i da se izvede račun koliko opterećenje prave uredjaji u objektu. Na osnovu ovih parametara se utvrdjuje koliko je potrebno osigurača postaviti u tablu. Svaki osigurač se mora propisno dimenzionistati kako bi se rasteretile električne instalacije. Spratna tabla može imati u sebi od 12 do 36 osigurača u zavisnisti namene objekta. Osigurači su namerno oslabljeni delovi u strujnom kolu da kada dodje do prevelikog napona on prekine dovod struje. Na takav nači se sprečava nastanak štete na uredjajima i instalacijama. Sama ugradnja ne traži puno vremena ali se mora isključiti struja u objektu kako bi se sve izvelo na bezbedan način. Kada se završi montaža nove table vrši se puštanje električne energije i kontrola napona sa mernim instrumentima. Ukoliko se odlUčite da mi izvedemo ugradnju spratne table za vas sa sigurnošću tvrdimo da ste izabrali prve majstore koji imaju veliko iskustvo.

FID sklopka

FID sklopka ima ulogu da meri diferenciranje i ravnotežu struje. Potencijal na nultom i faznom provodinku mora da bude isti i ukoliko to nije slučaj dolazi do automatskog isključenja sklopke. FID se ugradjuje na novu tablu a može se montirati i na već postejeću tablu sa osiguračima. Bilo da imate topljive ili automatske osigurače naš savet je da uradite ugradnju FID sklopke ukoliko je nemate. Na taj način dodatno ćete obezbediti vaše uredjaje i električne instalacije od havarije i mogućnosti nastanka požara. Za svaki savet ili neku dodatnu informaciju uvek smo na raspolaganju. Kvalitet, profesionalan i odgovoran pristup poslu kao i brzina pružanja usluge su naša preporuka za svakog klijenta. Električarske usluge su Vam dostupne svakoga dana tokom cele godine za sva fizička i pravna lica. Garanciju dajemo na sve pružene usluge električara. Prostor gde se obavlja intervencija nakon završenog posla ostavljamo urednim i čistim.

Pozovi 069 623 301